Formulari de contacte

Als efectes que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, se l'informa que les dades personals que ens facilita a través d'aquest formulari s'incorporaran a un fitxer de l'entitat.  ECOPREMAR S.L. amb la finalitat de donar resposta a les seves preguntes i suggeriments. Un. Té dret a l'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes previstos en la Llei, que podrà exercitar per escrit dirigit a:." ECOPREMAR S.L., C/Barcelona, 19, Gurb

Dades de Contacte

ECOPREMAR S.L.
938860352
663111537
info@ecopremar.com
C/Barcelona, 19
Gurb
08503 - Barcelona